Teknik Servis "Promacto Projeksiyon olarak size sunduğumuz servis imkanları ve garanti şartları."

Teknik Servis

Ürünlerimiz lamba dahil 2 yıl garantili olarak satılmaktadır. Satın aldığınız üründe arıza olması durumunda;
       -  Ad Soyad,
       -  Telefon,
       -  Adres,
       -  Arıza Nedeni,
       -  Fatura Fotokopisi,
içeren bir not ile merkez ofisimizde bulunan teknik servisimize 245652893 numaralı firma kodu ile tüm Yurtiçi Kargo şubelerinden ücretsiz gönderebilirsiniz. Göndereceğiniz ürünün size gönderimi de ücretsiz gerçekleşecektir.

Not: Ad soyad, telefon, adres, arıza nedeni belirtilen ve fatura fotokopisi gönderilen ürünlerde servis süreci daha hızlı işlemektedir.         

Garanti Şartları

  1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

  2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

  3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcı bayii acentası temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı malın tamirini tamamlayıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

  4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı değiştiren parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.

  5. Malın -Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması -Tamiri için gereken azamı sürenin aşılması -Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı bayii acentası temsilcisi ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

  6.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

  7.Garanti süresi içerisinde servis istasyonları tarafından yapılmasının sorunlu olduğu imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulları periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığı tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.

  8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için sanayi ve ticaret bakanlığı tüketicinin ve rekabetin korunması genel müdürlüğüne başvurabilir.

UYARI
  9. Müşteri yetkili servis dışında cihaza hiçbir şekilde onarımı için müdahale ettirmeyecektir.

  10. 9. maddenin ihlali halinde doğacak hasar ve sonuçlar müşteriye fatura edilecektir.bu belgenin kullanılmasına 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca/TC sanayi ve Ticaret bakanlığı tüketici ve rekabetin korunması genel müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

2013 Promacto. Tüm hakları saklıdır. Promacto Projeksiyon